zápis do 1.ročníku

K zápisu do ZŠ v období od 1.4.-30.4.2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 2.6.2022 od 14.30-17.00 v budově základní školy.