Základní škola

O škole

Školáci z obce Žďár nad Orlicí chodili do Borohrádku - sídla panství, k němuž obec náležela. Vzdálenost obcí byla příčinou špatné docházky dětí, a tak byl roku 1804 zakoupen domek Čapkových a zřízena první škola. Učitelem se stal pan Jan Slavík, po něm pak Jan Vrabec. Domek byl dřevěný o dvou místnostech, z nichž jedna sloužila jako příbytek učiteli.

Roku 1827 bylo započato se stavbou nové školy a o rok později byla malotřídní škola otevřena. V roce 1881 vzhledem k vyššímu počtu žáků se stala školou dvoutřídní a v roce 1920, kdy chodilo 188 dětí, byla škola rozšířena na trojtřídku.

Přízemní stavení bylo značně studené, vlhké, bez dostatečného hygienického zabezpečení, proto v roce 1954 žádá obec KNV v Hradci Králové o povolení výstavby nové budovy, které bylo schváleno. Obec měla tehdy 700 obyvatel. Celková kapacita školy včetně školky byla plánovaná pro 75 dětí.

Nová škola, tak jak ji známe dnes, byla slavnostně otevřena 28. 8. 1960, nákladem 1 100 000 korun.