Úplata za předškolní vzdělávání

  • Měsíční výši úplaty stanovuje ředitelka školy. Vždy k 1. 9., je aktualizována a k 30. 6. předcházejícího školního roku zveřejněna na informační tabuli v mateřské škole.
  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se od 1. ledna 2012 poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců (novela č.471/2011Sb.). Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. září a končí 31. srpna.
  • Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělávání poskytuje za úplatu. Ředitel mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy delší než 12 měsíců v plné výši.
  • Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte bezhotovostním převodem na bankovní účet  školy  a při platbě uvede do zprávy pro příjemce příjmení a jméno dítěte.  Ve školním roce 2017/2018 je stanovena měsíční částka 300 Kč,-.