Školní psycholog-  Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická 777 821 641

Pracovní náplň školního psychologa:

Zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace
pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole.

Spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Poskytuje krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.

Provádí individuální a skupinové psychologické vyšetření dětí.

Provádí psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí
ve škole a v rodině.

Provádí činnost diagnostickou, terapeutickou, reedukační, metodickou, preventivní,
prognostickou.

Spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky.

Vede individuální pohovory s dětmi i rodiči.