Školní družina

Školní družinu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 celkem 13 žáků.

Provoz školní družiny je od 6.30 hod až do 16.30 hod ( od 15.30 společné dohlídávání s MŠ )