Školní družina

Školní družinu navštěvuje ve školním roce 2021/2022 celkem 16 žáků.

Provoz školní družiny je od 6.30 hod až do 16.30 hod ( od 15.30 společné dohlídávání s MŠ )