Provozní zaměstnanci

Aneta Chalupová - provozní ŠJ

Jan Bednář- kuchař, údržbář

Petra Kosová- školnice