Provozní zaměstnanci

Aneta Chalupová - provozní ŠJ, administrace

Eva Izáková- kuchařka 

Petra Kosová- školnice

Jaroslav Hanzl- údržbář