Plán aktivit 


Plán akcí mateřské školy na školní rok 2021/2022

Do plánu jsou zařazeny projektové dny a aktivity s rodiči, které budou připravovat učitelky společně, lyžařský a plavecký kurz pro předškoláky. Tento rok se zapojíme do pohybového programu " Se Sokolem do života". Během roku nás navštíví logopedka s divadelními logopedickými pohádkami, tyto akce zajišťuje D. Plíhalová. Čtenářské besedy s knihovnicí a angličtinu pro děti povede I. Brandejsová. Do plánu jsou zařazeny aktivity vycházející z knihy "Rok stromů". Podle potřeby připravíme program na " Vítání občánků" v obci.


Září

 • Zahájení školního roku - divadélko v lese "O Kůzlátkách" /I.B./
 • Informativní schůzka rodičů 9. 9.
 • Adaptace nových dětí s rodiči/obě uč./
 • Divadélko O zvířátkách z lesa 15. 9. /DP/
 • Evropský den bez aut "Vycházka o chlapečkovi, kterého bolely nožičky" s plněním úkolů /D.P./ 22.9.
 • Aktivita pro rodiče - soutěž nejhezčího ježka /I.B./
 • Canisterapie

Říjen

 • Projektový den s odborníkem - logopedická pohádka Hlásky z lesa / I.B./ 1. 10.
 • Aktivita s rodiči - Den úsměvů - společná kresba veselého obličeje /D.P./ 5. 10.
 • Vycházka - Rok stromů - dub /I.B./
 • Vycházka - Rok stromů - kaštan /D.P./
 • Posvícení - pečení koláčů ZŠ, MŠ
 • Aktivita s rodiči - dílnička - tvoření lucerniček, strašidelných masek /obě uč./
 • Logopedická depistáž Mgr. Jarošová
 • Halloween - akce ZŠ, MŠ, obec /obě uč./
 • Podzimní prázdniny - 29. 10.

Listopad

 • Projektový den s odborníkem - Jak vznikají vánoční ozdoby a dekorace /D.P./
 • Příprava na vánoční jarmark a besídku /obě uč./
 • Hry se suchými listy - tvoření venku( návlékání, lepení stromu) /D.P./
 • Pohybové aktivity s listy - ( sbírání o závod do tašek, přeskakování kupy) /I.B./
 • Besídka s jarmarkem /obě uč./
 • Aktivita s rodiči - spolupráce při přípravě kostýmů na vystoupení /obě uč./
 • Vánoční focení

Prosinec

 • Pekelná vycházka s jazykolamy, hledání "něčeho" z pekla /D.P./
 • Mikulášská nadílka /obě uč./
 • Vánoční stromek pro zvířátka a ptáky
 • Co se děje pod jedlí - jehličnaté stromy - Rok stromů /I.B./
 • Aktivita s rodiči - dílna - vánoční svícínky z ovoce /obě uč./ 16.12.
 • Vánoční čtení s knihovnicí, posezení u stromku s dárky 21.12.
 • Vánoční výlet /obě uč/ 22.12.
 • Vánoční prázdniny - 23.12 - 3.1.

Leden

 • Soutěž ve stavbě sněhuláků - /obě uč./
 • Aktivita s prarodiči - odpoledne s hrami s babičkou a dědou - /obě uč/
 • Rok stromů - Jak se hraje na modřín /I.P./
 • Malování barvami výtvorů ze sněhu /D.P./
 • Jak se mají zvířátka v zimě - dopolední vycházka kolem žďárských krmelců /obě uč./
 • Canisterapie

Únor

 • Aktivita s rodiči - masopustní dílna - veselé čelenky /D.P./
 • Masopustní průvod - spolupráce se ZŠ - /obě uč./
 • Naši slavíčci - přehlídka sólových písniček zpívaných dětmi s doprovodem /obě uč./
 • Projektový den s odborníkem - Vesmírný stan /I.B./
 • Měření zraku
 • Lyžařský kurz /obě uč./

Březen

 • Beseda s psycholožkou J. Kamenickou pro rodiče - školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.třídy pro rodiče předškoláků/D.P./
 • Návštěva předškoláků ve škole - ukázkové hodiny Č a M
 • Vynášení Morany /I.B./
 • Pracovní dílna s rodiči a předškoláků I - D.P. předmat. gr., I.B. předčt. gr.
 • Plavání - kurz /obě uč./
 • Bez bílé břízy jaro nebude - Rok stromů /D.P./
 • Stopovaná s procvičováním barev /I.B./

Duben

 • Aktivita s rodiči - velikonoční dílna /obě uč./
 • Hledání velikonočního vajíčka na zahradě /D.P./
 • Beseda s policií ČR
 • Vycházka ke Dni Země - projektový den
 • Taneční den - mezinárod. den tance 29.4. /I.B./
 • Pracovní dílna s rodiči předškoláků II - D.P. předmat. gr., I.B. předčt.gr.
 • Návštěva místní knihovny /obě uč./
 • Příprava na Den matek - pečení srdíček /obě uč./

Květen

 • Den otevřených dveří 3. 5. /obě uč./
 • Setkání s maminkami, posezení u kávy s vystoupením - Den matek, 6.5. /obě uč./
 • Zápis do mateřské školy 10. 5. - /D.P./
 • Tvoření květinových obrázků /I.B./
 • Koktejlový den - svět. den koktejlů 13.5. /D.P/
 • Focení na konci šk. roku, předškoláci na tablo
 • Canisterapie

Červen

 • Projektový den s odborníkem - karneval /D.P./ 1.6.
 • Aktivita s rodiči - spolupráce s rodiči na přípravě občerstvení na slavnost /obě uč./
 • Zahradní slavnost s pasováním předškoláků na prvňáčky s vodnicemi /obě uč./23.6.
 • Školní výlet ZŠ, MŠ 28.6.