Plán aktivit 


Plán akcí mateřské školy na školní rok 2022/2023

Do plánu jsou zařazeny tematické dny a aktivity s rodiči, které budou připravovat učitelky společně, lyžařský a plavecký kurz pro předškoláky. Tento rok pokračujeme v pohybovém programu " Se Sokolem do života". Během roku nás navštíví logopedka s divadelními logopedickými pohádkami, tyto akce zajišťuje D. Beránková. Čtenářské besedy s knihovnicí a angličtinu pro děti povede J. Kapuciánová. Do plánu jsou zařazeny aktivity vycházející z knihy "Rok stromů".

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku
 • Adaptace nových dětí společně s rodiči
 • Poznáváme krásu okolních lesů - adaptace nových dětí
 • Co ježek našel v lese - sbírání šišek, žaludů, kůry, ..
 • Aktivita pro rodiče - spolupráce na doma - výroba lesního skřítka z přírodnin
 • Angličtina - seznamování

ŘÍJEN

 • Bramborový den - opékání brambor, tvoříme pana Bramboráka - tematický blok
 • Posvícení - pečeme koláče (ZŠ a MŠ)
 • Podzimní čtení s Ježečkem Dupálkem
 • Odlétáme za teplem - kdo odletěl do teplých krajin - dramatizace, práce s karty ptáčků
 • 20.10. Den stromů - sázení Hlohy
 • 20.10. Farmářský trh (spolupráce)
 • 26.-27.10. podzimní prázdniny
 • Hrajeme si na zvířátka - námětová hra v lese
 • Logopedická depistáž - Mgr. Jarošová
 • Depistáž PPP - Mgr. T. Zavoralová - MŠ
 • Příprava zahrady na zimní čas - úklid
 • Advent - příprava na hudební vystoupení (besídka MŠ a ZŠ)
 • Angličtina - zvířátka

LISTOPAD

 • Advent - příprava na hudební vystoupení (besídka MŠ a ZŠ)
 • 4.11. Halloween akce (ZŠ, MŠ a obec)
 • Stopovaná s lesním skřítkem - části těla
 • Logopedická pohádka - hlásky z lesa
 • 16.11. pedagogická rada
 • Aktivita pro rodiče - cvičení se Sokolem - "mami, tati pojď si se mnou zacvičit" - domácí cvičení
 • Blíží se Vánoční čas - výroba svícnu
 • Příprava na jarmark
 • 25.11. - Vánoční besídka, jarmark a rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoční focení
 • Tvoříme lesní vílu - z přírodnin (listy, žaludy,..)
 • Angličtina - moje tělo, zdraví

PROSINEC

 • 1.12. - workshop - p. Trummová - pečení cukroví s rodiči
 • vycházka za čertím pokladem - hledání čertího pokladu
 • Čertí cvičení, rozmotáme jazyky - logopedie
 • 6.12. Mikulášská nadílka
 • Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka
 • Vločková - pohybové cvičení s vločkou
 • 20.12. - vánoční čtení s knihovnicí v MŠ
 • Vánoční dílnička s rodiči - výroba vánočních ozdob
 • 22.12. - Vánoční besídka - rozbalování dárků, zpívání koled, recitování básní
 • Vánoční výlet
 • 23.12. - 2.1. 2023 - vánoční prázdniny
 • Angličtina - vánoce, tradice

LEDEN

 • besídka - co jsem zažil o Vánočních svátcích
 • Stopovaná divoké zvěře - hledání a počítání stop
 • Barevné malování ve sněhu ?
 • Postav svého ledového kamaráda - dopoledne strávené stavěním sněhuláků ?
 • Jak se mají zvířátka v zimě - vycházka a doplnění krmelců po okolí
 • 25.1. - pedagogická rada
 • Zimní sporty a radovánky - pohybové chvilky (lyžujeme, bruslíme,..)
 • Logopedická pohádka
 • Angličtina - zimní sporty

ÚNOR

 • masopustní dílna s rodiči - výroba masek
 • Masopustní průvod
 • Putujeme mezi stromy - opakování názvů stromů
 • Školka má talent - tancování, zpívání, ..
 • Lyžařský kurz - MŠ a ZŠ
 • Měření zraku
 • Díla s prarodiči - příprava na MDŽ
 • Angličtina - barvy

BŘEZEN

 • 1.3. - beseda s Mgr. T. Zavoralovou - školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.tř. - pro rodiče
 • společné tvoření Morany
 • Vynášení Morany do řeky
 • Velikonoční tvoření - kraslice, velikonoční dekorace, ..
 • Kde hraje skřítek? Sluchová hra v přírodě (dřívka, činely, triangl ..)
 • Hravé dopoledne s předčtenářskou a předmatematickou gramotností
 • Návštěva ZŠ - navštívení základní školy, předškoláci (ukázkové hodiny - českého jazyka a matematiky, každé úterý od 1.3.)
 • Tematický den/ týden

- angličtina - rodina

DUBEN

 • Pašijový týden - vyprávění o tradicích, barevná trička (zelený čtvrtek, bílá sobota..)
 • 6.4. - velikonoční prázdniny ?
 • Beseda s policií ČR - MŠ i ZŠ
 • 13.4. - zápis do 1.třídy
 • Hledání velikonočního vajíčka - hledání vajíček na zahradě
 • Aprílové počasí - hrajeme si na počasí, dramatizace
 • 21.4. - projektový den - den Země
 • 24.4 - pedagogická rada
 • Pohybová chvilka - představení druhů tanců - mezinárodní den tance
 • Návštěva knihovny - Týniště nad Orlicí
 • Čarodějnické reje - soutěže, zábavné aktivity - dopolední program
 • Angličtina - čísla

KVĚTEN

 • 4.5. den otevřených dveří v MŠ - ochutnávka zdravých svačinek
 • 11.5. Zápis do MŠ
 • Květinové tvoření - výtvarná činnost - sbírání kvetoucích květů, tvoření výrobků z nich
 • Logopedické čtení
 • Vystoupení dětí ke dni matek - v MŠ
 • Sokolík poznává květiny - poznávání lučních květin v okolí mateřské školy
 • Pracovní dílna předškoláků - předčtenářskou a předmatematickou gramotností
 • Koktejlový den - výroba koktejlů na zahradě - na oslavu mezinárodního dne koktejlů
 • Tvoření herbáře - i s pomocí rodičů
 • Focení předškoláků na tablo, focení tříd MŠ a ZŠ
 • Angličtina - měsíce a roční období

ČERVEN

 • 1.6. - Den dětí - karneval v MŠ
 • Stopovaná v lese - blíží se prázdniny (hry a soutěže)
 • Spolupráce s rodiči - příprava občerstvení na zahradní slavnost
 • 22.6. - pedagogická rada
 • 27.6. - Zahradní slavnost - pasování předškoláků prvňáčky
 • 28.6. - úklid třídy
 • 29.6. - školní výlet ZŠ, MŠ
 • 30.6. - slavnostní ukončení školního roku se starostkou
 • Angličtina - opakování celého školního roku
 • 3.-4.7. - příměstský tábor pro ZŠ a předškoláky
 • Hlavní prázdniny - 1.7. - 31.8. 2023