Plán aktivit 2020/2021


Plán akcí mateřské školy na školní rok 2020/2021

Do plánu jsou zařazeny projektové dny a aktivity s rodiči, které budou připravovat učitelky společně, lyžařský a plavecký kurz pro předškoláky. Tento rok se zapojíme do pohybového programu " Se Sokolem do života". Během roku nás navštíví logopedka s divadelními logopedickými pohádkami, tyto akce zajišťuje D. Plíhalová. Čtenářské besedy s knihovnicí a angličtinu pro děti povede I. Brandejsová. Do plánu jsou zařazeny aktivity vycházející z knihy "Rok stromů". Podle potřeby připravíme program na " Vítání občánků" v obci.


Září 

Zahájení školního roku - divadélko 

Informativní schůzka rodičů

Adaptace nových dětí s rodiči

Logopedická pohádka - O hadovi, co si šlapal na jazyk - 25.9. 

Kde zůstalo v lese hodně kůry - vycházka zaměřená na sběr kůry ze stromů

Kde je v lese hodně šišek - sbírání různých šišek

Angličtina - Ahoj, jak se jmenuješ- pozdrav 

Canisterapie - projektový den

Aktivita pro rodiče - spolupráce při zajištění ovoce a zeleniny na ochutnávku


Říjen 

Podzimní ohníček s opékáním brambor - projektový den

Beseda s knihovnicí - podzimní témata 

Divadlo Maxipes Fík

Projektový den- ekofarma Oucmanice / Podzimní barevný den

Kdo odletěl do teplých krajin - dram. hra s hledáním obrázků stěhovavých ptáků

Námětová hra v lese - "Zvířata se připravují na zimu" - poznávání jednotlivých zvířat a sběr přírodnin

Brigáda - revitalizace zahrady

Halloween - stezka odvahy

Aktivita s rodiči - tvoření "bramboráča" 

Zaslání informační brožury rodičů jak promluvit s dětmi o covidu

Angličtina - názvy ovoce a zeleniny 


Listopad 

Projektový den - První pomoc - zážitkové dopoledne se záchranáři i

Pomáháme ztracené víle - hledání a skládání postavy s pojmenováním jednotlivých částí těla a některých orgánů

 Kde bydlí vodník - vycházka k rybníku s opakováním barev na pentličkách, lovení rybek, nebezpečí u rybníka a jak se chovat

Besídka s jarmarkem

Logopedická pohádka - Hlásky z lesa - 20. 11.

Angličtina - moje tělo

Aktivita pro rodič - cviční se Sokolem - "Zapoj mámu, tátu"- domácí cvičení 

O lísce - tajemství v lískovém oříšku - o tom jak se chová moudrý člověk - vycházka pod lísky (Rok stromu)

Fotografování


Prosinec 

Vycházka s hledáním čertího pokladu - projektový den

Logopedická depistáž

 Mikulášská nadílka 4. 12.

 Vánoční stromek pro zvířátka a ptáky

Putování sněhové vločky - rozvíjení motoriky, překonávání překážkové dráhy s vločkou - (Rok stromů

 Dílna s rodiči - vánoční tvoření -

Posezení u stromku s dárky

22.12. vánoční výlet

Angličtina - veselé vánoce 


Leden 

Soutěž ve stavbě sněhuláků

Aktivita s prarodiči - odpoledne s hrami s babičkou a dědou

Hledání a počítání stop zvěř, o přírodě v zimě- (Rok stromů)

Barevné malování na sněhu

Logopedická pohádka - překvapení (nová) 22. 1. 

Angličtina - barvy I.B.


Únor

 Masopustní dílna s rodiči 

 Masopustní průvod - spolupráce se ZŠ

 Výlet do Holubova muzea - obě učitelky

Cestička v zimním lese - chůze mezi stromy podle provázku, opakování názvů stromů

Jak tráví zimu zahradník - exkurze do zahradnictví 

Beseda s psycholožkou Mgr. J Kamenickou - školní zralost 

Lyžařský kurz 

 Angličtina - veselá čísla 


Březen

Vynášení Morany 

 Pracovní dílna s rodiči a předškoláků I.

 Velikonoční dílna

 Plavání - kurz

Sluchová hra v přírodě- Kde hraje skřítek (dřívka, činely, triangl)

Procvičování prostorových vztahů- Kam si sedl ptáček

Angličtina - moje oblečení


Duben 

Hledání velikonočního vajíčka na zahradě

Vycházka ke Dni Země- projektový den 

Den mrkve - činnosti s mrkví 

Pracovní dílna s rodiči předškoláků II.

Návštěva předškoláků v ZŠ na ukázku vyučování 

Logopedická pohádka - Sašenka, 23. 4. 

Beseda s policií 

O bylinkové zahrádce - proč je používáme - (Rok stromu) 

Projektový den - Sokolníci - spolupráce se ZŠ

Angličtina - veselá zvířátka

Květen 

Den otevřených dveří 4. 5. 

Čtenářská beseda 

Zápis do mateřské školy 13. 5. 

Vystoupení v MŠ ke Dni matek

Jak víla Amálka pletla věneček - poznávání lučních květin

Vycházka k řece - povídáme si o vrbě a kdo bydlí ve vodě- (Rok stromu)

Vycházka do přírody s plněním úkolů s rodič - Den otvírání studánek 30.5.

Angličtina - já a moje rodina


Červen

Školní výlet - obě učitelky

Stopovaná s hledáním pokladu spolupráce se ZŠ

Spolupráce s rodiči na přípravě občerstvení na slavnost

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků na prvňáčky 

Angličtina - opakování, příprava na vystoupení