Plán aktivit 2018/2019

ZÁŘÍ:

 • 3.9.- slavnostní zahájení školního roku
 • 11.9. - informativní schůzka rodičů MŠ
 • 13.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ
 • 19.9.-  loutkové divadelní představení Kašpárek a Kalupinka
 • 27.9. -workshop s přednáškou "Vyrovnanost a síla přírody"

ŘÍJEN:

 • Drakiáda - výroba draka, pouštění draků, výstava
 • 11.10.-14.10 - projekt 72 hodin
 • 17.10.- vánoční focení dětí 
 • týdenní projekt Zasaďme Strom Svobody 22.10-25.10.2018
 • 24.10. -beseda s knihovnicí- na téma 100. výročí naší republiky
 • 25.10. -sázení Stromu Svobody a farmářské trhy- Skutečně zdravá škola
 •  POSVÍCENÍ MŠ + ZŠ
 • 29.10-30.10. - podzimní prázdniny
 • 31.10.- logopedická depistáž- Mgr. Jarošová

LISTOPAD

 • advent - příprava na besídku ( taneční kroužek), MŠ a ZŠ
 • 2.11. - Haloween akce ZŠ, obec
 • 8.11.- beseda pro rodiče- Nebezpečí internetu pí. Ženatová z PPP
 • 15.11.-pedagogická rada
 • 20.11.- třídní schůzky ZŠ - 14:30 - 17:00
 • 22.11.- beseda s knihovnicí v MŠ- 8.30
 • 23.11.- beseda s Policií ČR -10.00 ZŠ
 • 30.11.- Vánoční besídka, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC

 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 20.12.- beseda s knihovnicí ZŠ- Vánoční zvyky a tradice
 • 20.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
 • 21.12.- Vánoční školní výlet- peklo Čertoviny Chrudim
 • Vánoční prázdniny - sobota 22. 12. 2018 - středa 2. 1. 2019

LEDEN

 • Beseda o vztazích a šikaně
 • akce MŠ a ŠD Zimní radovánky
 • 24.1.- beseda s knihovnicí v MŠ
 • 24.1. - pedagogická rada
 • 31.1.2019- pololetní vysvědčení

ÚNOR

 • 1.2.2019 - pololetní prázdniny
 • -měření zraku v MŠ
 • 5.2.- tvoření s rodiči v MŠ-výroba masek na masopust
 • PROJEKT - MASOPUST výroba masek, průvod MŠ
 • 13.2.- začínáme plavat v RK
 • 18.2. -beseda SPC- Mgr. Hartmanová, Mgr. Ing. Martínek-  školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.tř- pro rodiče
 • 19.2.- vyšetření školní zralosti- předškolní děti v 9.00
 • 21.2.- beseda s knihovnicí v ZŠ
 • 22.2.- výlet MŠ- Hvězdárna
 • 25.2.-1.3. - lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN

 • 11.3.- 17.3.2019 jarní prázdniny
 • 19.3.- výtvarný seminář s Adolfem Dudkem pro rodiče a učitele
 • 19.3.- beseda pro děti 1.-5.ročník- Třídíme odpad
 • 28.3.- beseda s knihovnicí v MŠ

DUBEN

 • -beseda ke Dni Země- Myslivost žije MŠ, ZŠ
 • Den Země - sběr papíru, čištění lesa
 • ZŠ dopravní hřiště- jízda zručnosti
 • 4.4.-zápis do 1. třídy
 • 16.4.-třídní schůzky
 • 23.4.- pedagogická rada
 • 25.4.- beseda s knihovnicí v ZŠ

KVĚTEN

 • 2.5.- Den otevřených dveří v MŠ 
 • 7.5.,14.5.-dva bloky, beseda s hasiči ZŠ
 • 9.5.-zápis do MŠ
 • 9.5.- koncert ZUŠ v Týništi- předškoláci +ZŠ
 • 10.5.- turnaj ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí  
 • 16.5.- focení tříd MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo
 • 23.5.- beseda s knihovnicí v MŠ
 • 27.5.- muzikoterapie MŠ, ZŠ

ČERVEN 

 • 5.6.-12.6.- Projekt Celé Česko čte dětem- výstava knih, předčítání ve školce, autorské čtení
 • 14.6.- Zahradní slavnost- 15.00 hudebně taneční vystoupení "tátové ze školky", pasování předškoláků, vystoupení tanečního kroužku a děti z MŠ, adaptační odpoledne nových dětí v MŠ
 • 18.6.- zážitkový stan MŠ, ZŠ- téma Vesmír
 • 21.6.- školní výlet- Licibořice-"Babiččin dvoreček a dědečkova obůrka"
 • 25.6.- pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně v Týništi nad Orl. v 8.30
 • 25.6.- pedagogická rada
 • Slavnostní ukončení školního roku 28. 6. 2019
 • Hlavní prázdniny - od soboty 29. 6. do neděle 1. 9. 2019