Plán aktivit 2022/2023

ZÁŘÍ:

 • 1.9.- slavnostní zahájení školního roku, informativní schůzka pro 1.roč.
 •  Etika mezi světy- Kamarádem být

ŘÍJEN:

 • Posvícení- pečeme koláče MŠ + ZŠ
 • 20.10.- Den stromů- výsadba na školní zahradě
 • Školní farmářský trh
 • soutěž- Podzimníček
 • 26.10. - 27.10. podzimní prázdniny
 • MŠ- logopedická depistáž- Mgr. Jarošová, depistáž PPP-Mgr. T. Zavoralová
 • advent - příprava hudebního vystoupení na rozsvícení vánočního stromu

LISTOPAD:

advent - příprava na rozsvícení vánočního stromu MŠ a ZŠ

 • 4.11.- Haloween- strašidelná stezka
 • 16.11.-pedagogická rada
 • 21.11.-25.11.-Triády
 • 25.11.- Zpíváme vánoční koledy, rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC:

 • 1.12.- workshop pro rodiče s dětmi- pečeme zdravé cukroví, pí. Trummová
 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 20.12.- Vánoční čtení s knihovnicí v MŠ
 • 22.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
 • Vánoční prázdniny - 23.12.2021- 23.1.2022

LEDEN:

 • 25.1. - pedagogická rada
 • 31.1.- pololetní vysvědčení

ÚNOR:

 • 3.2.2022- pololetní prázdniny
 • Den bezpečného internetu
 • 27.2.-5.3. Jarní prázdniny
 • -měření zraku v MŠ
 • PROJEKT - Masopust- výroba masek, průvod
 • - lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN:

 • 1.3.- beseda s PPP- školní zralost, vstup do 1.třídy, zápis do 1.tř.
 • - plavání MŠ, ZŠ
 • Návštěva dětí MŠ ve škole- ukázkové hodiny Č a M
 • Tematický den/týden

DUBEN:

 • 6.4. Velikonoční prázdniny
 • - beseda s policií ČR- MŠ +ZŠ
 • - dopravní hřiště- jízda zručnosti ŠD
 •  13.4. zápis do 1. třídy
 •  21.4. -Tematický den-Den Země
 •  24. 4.-pedagogická rada
 • 25.4.-28.4.-Triády

KVĚTEN:

 • 4.5.- Den otevřených dveří v MŠ, ochutnávka zdravých svačinek
 • 11.5. zápis do MŠ
 • - beseda  pro 3.ročník na téma DROGY
 •  -  focení MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo
 •  Praha- vlastivědný výlet pro 3.,4.,5.roč.

ČERVEN:

 • 1.6.- Den dětí- karneval, divadlo
 • 22.6.-pedagogická rada

 • 27.6.-Zahradní slavnost, pasování předškoláků, prvňáků, spaní ve škole
 • 29.6. Školní výlet

 • 30.6.- slavnostní ukončení školního roku
 • 3.7.-4.7.- příměstský tábor pro ZŠ a předškoláky

Hlavní prázdniny-čtvrtek 1.7.-31.8.2023