Plán aktivit 2021/2022

ZÁŘÍ:

 • 1.9.- slavnostní zahájení školního roku, informativní schůzka pro 1.roč.
 • 7.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ-2.-4.ročník
 • 9.9.- informativní schůzka rodičů MŠ
 • 30.9. - Etika mezi světy- Kamarádem být


ŘÍJEN:

 • 1.10.- MŠ- projektový den- Šablony 3- logopedie
 • Posvícení- pečeme koláče MŠ + ZŠ
 • 20.10.- Den stromů- výsadba na školní zahradě
 • soutěž- Podzimníček
 • canisterapie
 • MŠ- den úsměvu
 • 26.10.-Haloween- strašidelná stezka
 • 27.10. - 29.10. - podzimní prázdniny
 • - logopedická depistáž- Mgr. Jarošová
 • advent - příprava na besídku MŠ a ZŠ

LISTOPAD:

advent - příprava na rozsvícení vánočního stromu MŠ a ZŠ

 • 5.11.- Etika mezi světy- Aby učení nebylo mučení- ZŠ
 • 11.11.- tématický den Sv.Martin
 • 18.11.-pedagogická rada
 • 22.11.- 25.11.-Triády
 • 22.11.- beseda s knihovnicí - 3.,4.ročník- pověsti Rychnovska
 • 26.11.- Zpíváme vánoční koledy, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC:

 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 15.12.- arteterapie s vílou Eliškou
 • 20.12.- Vánoční čtení s knihovnicí v MŠ
 • 21.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
 • 22.12.- Vánoční školní výlet
 • Vánoční prázdniny - 23.12.2021- 23.1.2022

LEDEN:

 • 25.1. - pedagogická rada
 • 27.1.- odpoledne s babičkou a dědou v MŠ
 • 31.1.- pololetní vysvědčení

ÚNOR:

 • 4.2.2022- pololetní prázdniny
 • 8.2.- Den bezpečného internetu
 • 21.2.-25.2. Jarní prázdniny
 • -měření zraku v MŠ
 • PROJEKT - Masopust- výroba masek, průvod
 • 14.2.-18.2. lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN:

 • 1.3.- beseda s psycholožkou Mgr. J.Kamenickou- školní zralost, vstup do 1.třídy, zápis do 1.tř.
 • 23.3.- plavání MŠ, ZŠ
 • Návštěva dětí MŠ ve škole- ukázkové hodiny Č a M
 • Projektový den- CUKRY Skutečné zdravá škola

DUBEN:

 • 14.4. Velikonoční prázdniny
 • 28.4.- beseda s policií ČR- MŠ +ZŠ
 • - dopravní hřiště- jízda zručnosti ŠD
 •  20.4. zápis do 1. třídy
 •  22.4. -Projektový den-Den Země
 •  25. 4.-pedagogická rada
 • 25.4.-28.4.-Triády
 • 29.4.-Čarodějnice na školní zahradě

KVĚTEN:

 • 3.5.- Den otevřených dveří v MŠ, ochutnávka zdravých svačinek
 • 10.5. zápis do MŠ
 • - beseda se školním psychologem pro 3.ročník na téma DROGY
 • 13.5.- výchovný koncert v ZUŠ Týništi n.O.
 • 16.5.- beseda se spisovatelkou p.Vítovou - MŠ, 2.,3.,4.,r.
 •  17.5.-  focení MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo
 • 19.5.- Praha- vlastivědný výlet pro 3.,4.roč.
 • 20.5. projektový den Zábavné učení-barvy světa Šablony 3

ČERVEN:

 • 2.6.- Den dětí- karneval, divadlo-projektový den Šablony 3
 • 10.6.- výchovný koncert s bubny

 • 17.6.- návštěva ZUŠ v týništi nad Orlicí

 • 21.6.-pedagogická rada
 • 23.6.-Zahradní slavnost, pasování předškoláků, prvňáků, spaní ve škole
 • 28.6. Školní výlet- návštěva bio farmy, MŠ- Brumbárov

 • 30.6.- slavnostní ukončení školního roku

Hlavní prázdniny-čtvrtek 1.7.-úterý 31.8.2022