Plán aktivit 2019/2020

ZÁŘÍ:

 • 2.9.- slavnostní zahájení školního roku
 • 10.9. - informativní schůzka rodičů MŠ
 • 12.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ
 • 13.9.-  Dožínky v HK (MŠ, ZŠ)

ŘÍJEN:

 • 10.10.-Farmářský trh
 • 17.10. -beseda s knihovnicí v MŠ
 •  POSVÍCENÍ MŠ + ZŠ
 • 29.10-30.10. - podzimní prázdniny
 •        - logopedická depistáž- Mgr. Jarošová
 •        - vánoční focení

LISTOPAD

 • advent - příprava na besídku ( taneční kroužek), MŠ a ZŠ
 • 1.11. - Haloween akce ZŠ, obec
 • 14.11.-pedagogická rada
 • 19.11.- třídní schůzky ZŠ - 16.00 individuální konzultace 4.,5.r. od 17.00 1.,2.ročník
 • 21.11.- beseda s knihovnicí v ZŠ
 • 29.11.- Vánoční besídka, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC

 • 4.12.- PROJEKT Etika mezi světy- ZŠ-téma Naše tělo jako domov, Jsme parta
 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 19.12.- beseda s knihovnicí MŠ- Vánoční zvyky a tradice, posezení u stromečku
 • 20.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
 • 20.12.- Vánoční školní výlet
 • Vánoční prázdniny -  23. 12. 2018 - 2. 1. 2019

LEDEN

 • akce MŠ a ŠD Zimní radovánky
 • 23.1. - pedagogická rada
 • 30.1.2019- pololetní vysvědčení
 • 31.1.2020-pololetní prázdniny

ÚNOR

 • -měření zraku v MŠ
 • 3.2.- 9.2. Jarní prázdniny
 • PROJEKT - MASOPUST výroba masek, průvod MŠ
 • 13.2. -beseda  Mgr. Kamenická-  školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.tř- pro rodiče
 •         - lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN

 •        - plavní MŠ, ZŠ
 • 26.3.- PROJEKT Etika mezi světy-2.část, ZŠ- téma Komenský 2020, Aby učení nebylo mučení

DUBEN

 • 9.4.- 10.4. Velikonoční prázdniny
 •       - beseda s Policií ČR
 •       - dopravní hřiště, jízda zručnosti
 • 16.4.- zápis do 1.ročníku
 • 22.4. - Den Země- sběr papíru, beseda
 • 23.4.- pedagogická rada
 • 28.4.- třídní schůzky

KVĚTEN

 • 4.5.- Den otevřených dveří v MŠ 
 • 7.5.,14.5.-dva bloky, beseda s hasiči ZŠ
 • 12.5.-zápis do MŠ
 •        - focení tříd MŠ, ZŠ, předškoláků na tablo


ČERVEN 

 • 23.6.- Zahradní slavnost- pasování předškoláků, vystoupení děti z MŠ, ZŠ adaptační odpoledne nových dětí v MŠ
 •         - školní výlet
 •         -pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně v Týništi nad Orl.
 • 25.6.- pedagogická rada
 • Slavnostní ukončení školního roku 30. 6. 2020     
 • Hlavní prázdniny - od 1.7. do 1.9.2020