Plán aktivit 2020/2021

ZÁŘÍ:

 • 1.9.- slavnostní zahájení školního roku
 • 2.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ-1.ročník
 • 15.9.- informativní schůzka rodičů 2.,3.ročník
 • 10.9. - informativní schůzka rodičů MŠ


ŘÍJEN:

 • 15.10- čtenářská beseda- Les v knihách, pro MŠ a ZŠ
 • 16.10.-Projektový den mimo školu- Stromy  v naší krajině- arboretum/ Podzimní barevný den-Oucmanice
 • 22.10.-interaktivní kurz vaření s p.Hladíkem
 • 24.10- sobotní den s rodiči na zahradě- příprava nové přírodní zahrady z dotace
 • 26.10.- Posvícení- pečeme koláče MŠ + ZŠ
 • 27.10.-Haloween- strašidelná stezka
 • 29.10 - 30.10. - podzimní prázdniny
 • - logopedická depistáž- Mgr. Jarošová
 • advent - příprava na besídku MŠ a ZŠ

LISTOPAD:

advent - příprava na rozsvícení vánočního stromu MŠ a ZŠ

 • 2.11.- Etika mezi světy- Kamarádem být, kamarády mít- ZŠ
 • 3.11.- Projektový den ve škole- Záchranáři-MŠ, ZŠ
 • 13.11.-pedagogická rada
 • 15.11.- 22.11.-Triády
 • 27.11.- Zpíváme vánoční koledy, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC:

 • 7.12. - Mikulášská nadílka
 • 21.12.- Vánoční čtení s knihovnicí v MŠ
 • 21.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
 • 22.12.- Vánoční školní výlet-
 • Vánoční prázdniny - 23.12.2020 -3.1.2021

LEDEN:

 • 25.1. - pedagogická rada
 • 28.1.- pololetní vysvědčení
 • 29.1.2020- pololetní prázdniny

ÚNOR:

 • 8.2.-14.2. Jarní prázdniny
 • -měření zraku v MŠ
 • PROJEKT - Masopust- výroba masek, průvod
 • 24.2. beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou - Lovci mamutů 1.,2.roč. +předškoláci
 • 25.2. -beseda s psycholožkou Mgr. J. Kamenickou- školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.tř- pro rodiče- online nový termín 18.3.
 • - lyžařský kurz MŠ a ZŠ-zrušen!

BŘEZEN:

 • - plavání MŠ, ZŠ- zrušeno!
 • 16.3.- PROJEKT- Etika mezi světy -šikana/pozor nebezpečí- zrušeno!
 • 18.3. online beseda pro rodiče předškoláků se školním psychologem J. Kamenická
 • Návštěva dětí MŠ ve škole- ukázkové hodiny Č a M- přeloženy na duben
 • 22.3.- 3.ročník- online beseda se spisovatelem J.Opatřilem ke knize Kapřík Metlík
 • 30.3.- 3.ročník- online beseda s J.Krsňák- Rizika sociálních sítí a počítačových her
 • Projektový den ŠD- Velikonoční  tvoření s odborníkem- zrušeno! online tvořivá dílna ŠD

DUBEN:

 • 1.4.-2.4. Velikonoční prázdniny
 • - beseda s policií ČR- MŠ +ZŠ
 • - dopravní hřiště- jízda zručnosti ŠD
 •  12.4.-16.4.- zápis do 1. třídy
 •  16.4. -Projektový den-Záchranáři
 • 20.4.-Canisterapie- ZŠ, MŠ
 •  26. 4.-pedagogická rada
 • 22.4.-29.4.-Triády
 • 30.4.-Čarodějnice na školní zahradě

KVĚTEN:

 • 4.5.- Den otevřených dveří v MŠ
 • 2.5. - 16.5. zápis do MŠ
 • 18.5.- beseda se školním psychologem pro 3.ročník na téma DROGY
 •  20.5.  focení MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo
 • 27.5.- beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou- MŠ, ZŠ

ČERVEN:

 • 2.6.- Oslava Den dětí- program s papoušky
 • Brigáda s rodiči v rámci renovace školní zahrady
 • Školní výlet
 • 22.6.-pedagogická rada
 • 24.6.-Zahradní slavnost
 • 30.6.- slavnostní ukončení školního roku

Hlavní prázdniny-čtvrtek 1.7.-úterý 31.8.2021