Plán aktivit 2018/2019

ZÁŘÍ:

 • 3.9.- slavnostní zahájení školního roku
 • 11.9. - informativní schůzka rodičů MŠ
 • 13.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ
 • 19.9.-  loutkové divadelní představení Kašpárek a Kalupinka
 • 27.9. -workshop s přednáškou "Vyrovnanost a síla přírody"

ŘÍJEN:

 • Drakiáda - výroba draka, pouštění draků, výstava
 • týdenní projekt Zasaďme Strom Svobody 22.10-25.10.2018
 • 24.10. beseda s knihovnicí- na téma 100. výročí naší republiky
 • 25.10. sázení Stromu Svobody a farmářské trhy
 •  POSVÍCENÍ MŠ + ZŠ
 • 31.10.- logopedická depistáž- Mgr. Jarošová

LISTOPAD

 • advent - příprava na besídku ( taneční kroužek), MŠ a ZŠ
 • 2.11. - Haloween akce ZŠ, obec
 • 13.11.- třídní schůzky ZŠ - 14:30 - 17:00
 • 15.11.-pedagogická rada
 • 20.11.- beseda s knihovnicí v MŠ
 • beseda pro rodiče- Nebezpečí internetu
 • 30.11.- Vánoční besídka, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC

 • vánoční focení dětí z MŠ a ZŠ
 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 20.12.- beseda s knihovnicí ZŠ- Vánoční zvyky a tradice
 • 21.12.- Vánoční školní výlet- peklo Čertoviny Chrudim

LEDEN

 • 24.1. - pedagogická rada
 • 31.1.- pololetní vysvědčení
 • akce MŠ a ŠD Zimní radovánky

ÚNOR

 • 1.2.- pololetní prázdniny
 • -měření zraku v MŠ
 • PROJEKT - MASOPUST výroba masek, průvod
 • -beseda SPC- Mgr. Sodomková-  školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.tř- pro rodiče
 • 25.2.-1.3. - lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN

 • - začíná plavání MŠ, ZŠ

DUBEN

 • -beseda ke Dni Země- Myslivost žije MŠ, ZŠ
 • Den Země - sběr papíru, čištění lesa
 • beseda s policií MŠ +ZŠ dopravní hřiště- jízda zručnosti
 • zápis do 1. třídy
 • 16.4.-třídní schůzky
 • 24.4.- pedagogická rada

KVĚTEN

 • - zápis do MŠ
 • - focení tříd MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo

ČERVEN

 • - školní výlet MŠ a ZŠ Liberec ZOO a IQ Landia
 • - Zahradní slavnost- pasování předškoláků
 • 25.6.- pedagogická rada