Plán aktivit 2017/2018

ZÁŘÍ:

 • 4.9.- slavnostní zahájení školního roku
 • 12.9. - informativní schůzka rodičů MŠ
 • 14.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ
 • 20.9.-  loutkové divadelní představení
 • 29.9. Projektový den - DEN BEZ AUT (ZŠ i MŠ), beseda s městskou policií

ŘÍJEN:

 • 5.10. -beseda Skutečně zdravá škola od 16:00 pro rodiče
 • Drakiáda - výroba draka, pouštění draků, výstava
 • 6.10. beseda s knihovnicí- Pohádky a pověsti naší
  oblasti
 • 21.10.- sběr papíru
 • Projektový den- POSVÍCENÍ MŠ + ZŠ
 • 31.10.- logopedická depistáž- Mgr. Jarošová

LISTOPAD

 • advent - příprava na besídku (divadelní kroužek + taneční
  kroužek)
 • 3.11 - Haloween akce ZŠ, obec, SRPŠ
 • 7.11. - třídní schůzky ZŠ - 14:30 - 17:00
 • 8.11. - beseda s hasiči RK
 • 14.11. -pedagogická rada
 • 21.11.- vánoční fotografování dětí MŠ, ZŠ
 • 28.11.- loutkové divadlo Kozlík
 • 23.11.- beseda s logopedkou- pro rodiče

PROSINEC

 • 1.12.- rozsvícení vánočního stromu + jarmark a besídka
 • 4.12.- DDM- vánoční výtvarná dílna pedig
 • 8.12. - Adventní zvukový workshop- A k vám chodí Ježíšek
 • PROJEKT - VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE - zámek Potštejn- vánoční školní výlet
 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 22.12. -školní Vánoce
 • Vánoční prázdniny 23.12.2017- 2.1.2018

LEDEN

 • 3.1.- nástup do školy
 • 19.1. - beseda s knihovnicí ZŠ
 • 25.1. - pedagogická rada
 • 31.1.- pololetní vysvědčení
 • akce MŠ a ŠD Zimní radovánky

ÚNOR

 • 1.2. -beseda s pí. Ženatovou PPP RK-prevence soc.patol.jevů - ZŠ
 • 2.2.- pololetní prázdniny
 •  19.2.-měření zraku MŠ
 • 27.2.- PROJEKT - MASOPUST výroba masek, průvod
 • 26.2.-beseda SPC- Mgr. Sodomková-  školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.tř- pro rodiče

BŘEZEN

 • 1.3.- beseda Zemědělství žije MŠ, ZŠ
 • 5.3.- 9.3. jarní prázdniny
 • 14.3.- beseda s preventistkou p. Ženatovou z PPP RK
 • 16.3.- začíná plavání MŠ, ZŠ
 • 27.3.- beseda s knihovnicí v ZŠ
 • 21.3.- divadlo KC Týniště n. Orl.- Sůl nad zlato MŠ,ZŠ
 • 23.3. - Noc s Andersenem ZŠ a předškoláci- knihovna Týniště n.O.

DUBEN

 • 10.4. beseda ke Dni Země- Myslivost žije MŠ, ZŠ
 • Den Země - sběr papíru, čištění lesa
 • beseda s policií MŠ +ZŠ dopravní hřiště- jízda zručnosti
 • 19.4.-beseda s knihovnicí MŠ
 • 19.4.- zápis do 1. třídy
 • 24.4.- beseda s panem Dudkem-ilustrátor dětských knih pro rodiče s dětmi
 • 26.4.- pedagogická rada

KVĚTEN

 • 10.5.- zápis do MŠ
 • 14.5.- beseda pro rodiče- Výtvarné techniky pro děti
 • 22.5.- beseda s knihovnicí ZŠ
 • 24.5.- focení tříd MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo
 • 31.5.- Den dětí na posádce v Týništi nad Orlicí

ČERVEN

 • 7.6.- beseda s knihovnicí MŠ
 • 8.6.- Zahradní slavnost- pasování předškoláků, hudební program pro děti i rodiče od 16.00
 •                                      - beseda Muzikoterapie 
 • 14.6.- Mírový běh 15.00
 • 21.6.- pedagogická rada
 • 26.6.- školní výlet na statek v Lozicích pro MŠ, ZŠ-  Cesta
 • 29.6.- vysvědčení, loučení se žáky 5.ročníku s paní starostkou