Plán aktivit 2021/2022

ZÁŘÍ:

 • 1.9.- slavnostní zahájení školního roku, informativní schůzka pro 1.roč.
 • 7.9. - informativní schůzka rodičů ZŠ-2.-4.ročník
 • 9.9.- informativní schůzka rodičů MŠ
 • 30.9. - Etika mezi světy- Kamarádem být


ŘÍJEN:

 • Posvícení- pečeme koláče MŠ + ZŠ
 • 26.10.-Haloween- strašidelná stezka
 • 27.10. - 29.10. - podzimní prázdniny
 • - logopedická depistáž- Mgr. Jarošová
 • advent - příprava na besídku MŠ a ZŠ

LISTOPAD:

advent - příprava na rozsvícení vánočního stromu MŠ a ZŠ

 • 5.11.- Etika mezi světy- Aby učení nebylo mučení- ZŠ
 • 16.11.-pedagogická rada
 • 22.11.- 25.11.-Triády
 • 26.11.- Zpíváme vánoční koledy, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC:

 • 6.12. - Mikulášská nadílka
 • 20.12.- Vánoční čtení s knihovnicí v MŠ
 • 21.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
 • 22.12.- Vánoční školní výlet
 • Vánoční prázdniny - 23.12.2021- 23.1.2022

LEDEN:

 • 25.1. - pedagogická rada
 • 31.1.- pololetní vysvědčení

ÚNOR:

 • 4.2.2022- pololetní prázdniny
 • 21.2.-25.2. Jarní prázdniny
 • -měření zraku v MŠ
 • PROJEKT - Masopust- výroba masek, průvod
 • - lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN:

 • 1.3.- beseda s psycholožkou Mgr. J.Kamenickou- školní zralost, vstup do 1.třídy, zápis do 1.tř.
 • - plavání MŠ, ZŠ
 • Návštěva dětí MŠ ve škole- ukázkové hodiny Č a M
 • tematický den/týden-Komenský

DUBEN:

 • 14.4. Velikonoční prázdniny
 • - beseda s policií ČR- MŠ +ZŠ
 • - dopravní hřiště- jízda zručnosti ŠD
 •  12.4. zápis do 1. třídy
 •  22.4. -Projektový den-Den Země
 •  21. 4.-pedagogická rada
 • 25.4.-28.4.-Triády
 • 30.4.-Čarodějnice na školní zahradě

KVĚTEN:

 • 3.5.- Den otevřených dveří v MŠ
 • 10.5. zápis do MŠ
 • - beseda se školním psychologem pro 3.ročník na téma DROGY
 •  -  focení MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo

ČERVEN:

 • 1.6.- Oslava Den dětí- karneval, divadlo
 • 21.6.-pedagogická rada
 • 23.6.-Zahradní slavnost
 • 28.6. Projektový den- školní výlet

 • 30.6.- slavnostní ukončení školního roku

Hlavní prázdniny-čtvrtek 1.7.-úterý 31.8.2022