Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a dalšího rozšíření onemocnění COVID-19 toto opatření:

Zakazuje se s účinností od 11.3.2020 osobní přítomnost žáků ve školách.

Bližší informace budou rozeslány rodičům do emailových schránek.

MŠ funguje dále v nezměněném režimu včetně stravování.

Školní jídelna dále funguje, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky.


10.3.2020 Mgr.
Hedvika Hloupá, ředitelka školy