Fotogalerie 2020/2021

Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků a námořnická pohádka...

Naši námořníci z 1., 2. a 3.ročníku

Čas letí a žáci 1.ročníku jsou již opravdovými prvňáky. Za měsíc září a kousek října se naučili spoustu nových věcí. Poznají písmena, číslice a umí je i psát (samozřejmě jen tiskacím :-)) , ale i modelovat. Také umí rozpoznat různé druhy zeleniny podle hmatu, čichu a chuti. V tělocviku hrají různé hry, které jsou zaměřeny na obratnost, ale také na dodržování herních pravidel.

Prostě žáci 1. dělají radost vyučujícím, ale i rodičům. Jsou to ŠKOLÁCI jak se patří!

činnosti ve školce a logopedická pohádka O hadovi

projektový den v MŠ a ZŠ- canisterapie

čtenářská beseda- Les v knihách a projektový den mimo školku- Oucmanice

Slavnost slabikáře 30.11.2020 a tematický den Indiáni..

Mikuláš ve školce a škole 4.12.

Vánoční besídka

Cvičíme jógu ve školce...

Vysvědčení s Angee, k pololetnímu vysvědčení dostaly děti i dopis od kapitána se slovním hodnocením jejich práce

Zapojení her do výuky matematiky..

A jak trávíme čas ve družině? Tvoříme, bádáme, hrajeme si...

Naši spolužáci na distanční výuce doma...při práci se školní psycholožkou

Beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou

Individuální canisterapie pro žáky na onlinu, čteme s Angee

Naše práce před uzavřením škol...1.,2. ročník

Beseda se spisovatelem J.Optřielm ke knize Kapřík Metlík

Beseda s J. Krsňákem pro 3.ročník na téma Rizika sociálních sítí a počítačových her

16.4.- Záchranáři

22.4. Den Země- chystáme zahradu, uklízíme les...

30.4. Čarodějnice a čarodějové

7.5.-projektový den ze šablon Sokolníci

naše nové jezírko k pozorování života kolem vody

focení tříd- 20.5.

27.5.- beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

2.6.- program s papoušky ke Dni dětí

16.6.- naši šikovní rodiče se s nadšením a v hojném počtu zapojili do úpravy přírodní zahrady pro naše děti- máme dokončené jezírko, záhonky, nové ohniště, pověšené budky, nový plot a ještě nás čeká pergola, zastínění, bosonohá stezka atd.

24.6.- Zahradní slavnost, pasování na prvňáky, a na čtenáře

25.6.-školní výlet-projektový den v ZOO Dvůr Králové

28.6.- návštěva budoucích prvňáčků ve škole, kde plnili úkoly se staršími dětmi

30.6.-slavnostní zakončení školního roku s paní starostkou..."dopluli jsme"